Alle leden zijn welkom op de Algemene Ledenvergadering

Zet de volgende datum in je agenda: op 22 maart 2018 wordt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. We hopen hier een groot aantal belangstellende leden te mogen ontmoeten.

De locatie rouleert tussen de drie plaatsen waar wij onze trainingen geven: Haren, Eelde-Paterswolde en Vries. Dit jaar is het de beurt aan Eelde en wel in:

Café-Theater Boelens
Hoofdweg 83
9761 EC Eelde

http://www.cafeboelens.nl/communities/8/004/007/135/618/images/4530433313.jpg

Er is voldoende parkeerruimte tegenover het café.
We beginnen om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:40 uur.

De agenda, de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en de financiële rapportage krijg je binnenkort nog toegestuurd.