Contributie

ATC’75 kent een halfjaarlidmaatschap. In de halfjaarperiode van aanmelding wordt het ATC-lidmaatschap alleen in rekening gebracht over het aantal maanden dat u lid bent. In de volgende halfjaarperiodes wordt altijd een halfjaar in rekening gebracht, ook indien u in de loop van die periode opzegt.

De contributie wordt geïnd via automatische afschrijving in april en oktober. Twee weken vóór de afschrijving ontvangt u per E-mail een factuur. Wijzigt uw bankrekeningnummer, ga dan naar pagina Wijzigen bankrekeningnummer om een nieuwe machtiging te sturen.

ATC’75 Contributie 2018
(Tarieven voor 2019 nog vast te stellen door de ALV)

CategorieBedrag
pupillen (t/m 11 jaar) € 50,-
junioren (t/m 19 jaar) € 60,-
senioren € 85,-
donateurs € 25,-

Donateurs ontvangen de nieuwsbrief en mogen de Ledenvergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Atletiekunie Contributie 2019

CategorieBasisW.L.
pupillen (t/m 11 jaar) € 15,05 €   8,15
junioren (t/m 19 jaar) € 15,90 € 14,50
senioren/masters € 17,20 € 23,20

W.L. = Wedstrijdlicentie (niet verplicht) Bij alle categoriën wordt eenmalig € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Vanaf 1 oktober is het Basistarief en Wedstrijdlicentietarief 25% van bovenstaande bedragen. Overschrijving vanaf een andere Atletiekunie-vereniging kost € 10,40.