Wijzigen bankrekeningnummer

Wijziging bankrekening
Indien uw bankrekeningnummer wijzigt waarvoor u ATC’75 bij uw aanmelding heeft gemachtigd om de contributie af te schrijven, dan dient u een nieuw machtigingsformulier in te vullen met uw nieuwe bankrekeningnummer. Dit is overigens alleen nodig, als u geen gebruikt maakt van de overstapservice van uw bank.

Het Machtigingsformulier

Het Machtigingsformulier is in twee formaten beschikbaar: Word en Acrobat.
Gebruikt u bij voorkeur het Word-document en vult u dit na het downloaden in op uw computer. Vervolgens kunt u het formulier dan afdrukken, ondertekenen en opsturen.
Het Acrobat-document kunt u gebruiken in het geval u problemen hebt met documenten in Word-formaat. U kunt het Acrobat-document alleen afdrukken en dus niet bewerken op uw computer.

Bekijken:
Klik met de linker muisknop op één van onderstaande links.

Downloaden:
Klik met de rechter muisknop op de link van het formaat van uw keuze, en kies “Doel opslaan als…” in het menu.

Word formaat
Acrobat formaat

NB: Gebruik dit formulier niet om u aan te melden als nieuw lid.